nl

Historie

Van Gool Elburg is in 2004 ontstaan uit de fusie van Van Gool & Partners en Joseph Elburg Makelaars, beide makelaarskantoren met de basis in Amsterdam.

Van Gool & Partners is in 1984 opgericht door Jan van Gool en Phil van der Stam en vestigden zich in het WTC in Amsterdam. Van Gool & Partners heeft zich in de jaren erna ontwikkeld tot een sterke speler op de Nederlandse en internationale beleggingsmarkt. Verder onderscheidde Van Gool & Partners zich door het adviseren van een aantal (internationale) corporate gebruikers zoals KPMG, DAS-Rechtsbijstand, ICS (International Card Services) en de diverse advocatenkantoren zoals thans gevestigd op de Amsterdamse Zuidas.

Joseph Elburg Makelaars, opgericht in 1976, had van oudsher een sterke focus op de Amsterdamse verhuurmarkt, met als opdrachtgevers Nederlandse ontwikkelaars zoals G&S Vastgoed en diverse pensioenfondsen met bezit in de regio Amsterdam.

Beide bedrijven waren complementair aan elkaar, hetgeen ertoe heeft geleid dat men is gefuseerd om zodoende nog beter in de breedte van het commerciële vastgoed te kunnen adviseren. Uitgangspunt is altijd een partnerstructuur geweest om zodoende mensen werkzaam bij Van Gool Elburg de mogelijkheid te geven om op enig moment middels het partnership mede-eigenaar van het bedrijf te worden. Op deze wijze wordt getracht continuïteit en senioriteit te waarborgen binnen de organisatie en te focussen op lange termijn relaties en ruimte te bieden aan jong talent. In 2020 is dochteronderneming VGE Real Estate Management B.V. opgericht, waarmee de dienstverlening verder is uitgebreid.

Het team

Ons kantoor heeft ruim 4 decennia ervaring op het gebied van commercieel onroerend goed. De focus van het bedrijf is gericht op de lange termijn relatie. Het opbouwen van een lange termijn relatie met een opdrachtgever is mogelijk vanwege het feit dat er over de jaren weinig verloop is binnen de maatschap, hetgeen het gevolg is van de partnerstructuur zoals deze destijds is geïntroduceerd bij de oprichting van Van Gool & Partners en is voortgezet binnen Van Gool Elburg.

Een gezonde mix van senioriteit in combinatie met jong talent zorgt ervoor dat de ervaring en kennis binnen de organisatie blijft en verder wordt uitgebouwd. De eerste 20 jaar van het bestaan van Van Gool & Partners is succesvol geweest met een partner groep van maximaal 5 personen, waaronder de oprichters Jan van Gool en Phil van der Stam. 

Joseph Elburg Makelaars kende een andere structuur met 1 aandeelhouder, echter wel een vaste groep medewerkers die grotendeels verantwoordelijk waren voor het commerciële succes van het kantoor. Job Neijzen, Paul van Zijll Langhout en Alexander Bicker hebben uiteindelijk de aandelen van Joseph Elburg overgenomen, alvorens te fuseren met Van Gool & Partners. Na de fusie ontstond een maatschap bestaande uit 7 partners, alsmede diverse medewerkers.

De afgelopen jaren hebben er enkele wijzigingen in de maatschap plaatsgevonden hetgeen vandaag de dag resulteert in een maatschap van 5 personen, bestaande uit Jaap van den Bos, Job Neijzen, Daniël Meijers, Ron van den Berge en Jan Boers. De verwachting is dat de maatschap de komende jaren verder versterkt zal gaan worden met ervaren talenten, waarmee de toekomst van het bedrijf en de langjarige relaties met cliënten gewaarborgd blijft.