nl

Privacy Statement

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie van kracht. De AVG bepaalt hoe bedrijven dienen om te gaan met de persoonsgegevens en privacy van individuen binnen de EU.

Uw privacy is van groot belang voor ons, vandaar dat we u graag op de hoogte willen stellen van ons privacybeleid middels deze Privacy Statement.

De privacyverklaring zal bij gelegenheid gewijzigd kunnen worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Privacy Statement

Van Gool Elburg kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Van Gool Elburg.

 • Van Gool Elburg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw IP adres.

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Van Gool Elburg. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Het versturen van nieuwsbrieven
  Van Gool Elburg stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld. Daarnaast kan er mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden. Indien u er de voorkeur aan geeft deze nieuwsbrieven niet meer te ontvangen dan verzoeken wij u ons dit te melden via ons e-mailadres info@vangoolelburg.com. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 • Contact opnemen
  Van Gool Elburg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
 • Overeenkomst van opdracht
  Van Gool Elburg kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming. Van Gool Elburg verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

Van Gool Elburg maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers.

Tref hier het privacy beleid aan van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Van Gool Elburg te kunnen verstrekken. Hiervoor gebruiken wij cookies, tags/beacons en JavaScript zodat wij de browser kunnen herkennen en op die manier het aantal bezoekers aan onze websites kunnen meten. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet
herleiden tot personen.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van Gool Elburg heeft hier geen invloed op.

Wij gebruiken cookies, tags/beacons en JavaScript voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven het optimaliseren van de website

Cookies

 • Van Gool Elburg maakt gebruik van functionele Cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. De Cookies worden gebruikt ten behoeve van:
  • het opsporen van misbruik van onze website en diensten;
  • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft.
 • Van Gool Elburg maakt gebruikt van analytische Cookies om het sitebezoek te vergemakkelijken en de gebruikservaring te verbeteren. De cookies kunnen worden ingeschakeld om eigen webanalyses te maken en sites te optimaliseren. Van de informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld kunnen statistieken worden gemaakt. Deze statistieken geven inzicht in hoe vaak de webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen. De ‘analytische cookies’ gebruikt voor:
  • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
  • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
  • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
  • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven het optimaliseren van de website

U kunt cookies in uw browser ook standaard uitzetten. Op die manier worden er geen cookies opgeslagen. Hieronder vindt u per browser instructies om cookies uit te zetten:

Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers (let op: dit geldt niet alleen voor desktopcomputers maar ook voor tablets en smartphones) moet u de deze handeling(en) zo vaak als nodig herhalen.

Hyperlinks naar sites van derden

Op de website van Van Gool Elburg kunt u hyperlinks naar websites van derden aantreffen. Dit privacy statement is niet van toepassing op de (gelinkte) websites van derden. Van Gool Elburg draagt geen verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites, en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die u bezoekt.

Beveiliging

De persoonsgegevens die door Van Gool Elburg worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Van Gool Elburg. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces door medewerkers van Van Gool Elburg.

Tevens wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Van Gool Elburg privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Uw rechten

Recht op inzage U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Van Gool Elburg vastgelegd en
bewaard worden.

Recht op rectificatie
Indien uw gegevens niet kloppen danwel aangepast zijn heeft u het recht om deze te laten rectificeren.

Recht op overdracht
Mocht u gegevens nodig hebben die bij Van Gool Elburg zijn opgeslagen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Van Gool Elburg al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Indien u niet langer wenst dat uw gegevens bij Van Gool Elburg zijn vastgelegd heeft u het recht om deze te laten verwijderen.

Recht op het indienen van een klacht
Indien u van mening bent dat Van Gool Elburg niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op stop gegevensgebruik
U heeft het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Van Gool Elburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Mocht u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met Van Gool Elburg Vastgoedspecialisten B.V.

Info@vangoolelburg.com | +31 (0)20 664 85 85 I Gustav Mahlerplein 72 | 1082 MA | Amsterdam
Btw. Nr. NL0073.12.969.B.01 | KVK Nr. 33.180.131.