nl

Team

Het management wordt gevoerd door vijf partners, die tevens eigenaar zijn van de organisatie en direct betrokken zijn bij de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden. De opdrachtgever heeft hiermee de garantie dat uitvoering van een opdracht altijd op directie niveau geschiedt.